Klimatilpasningsplanen er godkendt af Norddjurs Kommunes Kommunalbestyrelse på mødet den 20. januar 2015.