Baggrund

I dette kapitel redegøres for baggrunden for Norddjurs Kommunes klimatilpasningsplan. Her kan du læse om afgrænsning og fokus for arbejdet med klimatilpasningsplanen samt om samarbejder og den politiske proces frem mod vedtagelse af planen.