1. A Generelt om klimaforandringer

Danmark får mere vand, mere vind og mere varme
Danmark får i fremtiden et varmere og vådere vejr med flere ekstremer. De vigtigste forventede ændringer er:

  • Mere regn. Vi får mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren får vi både tørkeperioder og kraftigere regnskyl.
  • Mildere vintre. Vintrene vil blive mildere og fugtigere. Det betyder, at planternes vækstsæson kan blive forlænget.
  • Varmere somre. Somrene bliver varmere, og der kan komme flere og længere hedebølger.
  • Højere vandstand. Der forventes en generel vandstandsstigning i havene omkring Danmark.
  • Mere vind. Vi kan forvente flere kraftige storme.
  • Større skydække. Vi får generelt et svagt stigende skydække, og stigningen vil være størst om vinteren.

FNs klimascenarier
Hovedparten af denne globale opvarmning skyldes menneskers aktiviteter. Især udslip af CO2 fra afbrænding af kul, olie og gas, men også fældning af skove og udslip af andre drivhusgasser. Hvor meget klimaet vil ændre sig i fremtiden, afhænger af, hvor mange drivhusgasser, vi sender ud i atmosfæren.

FN's klimapanel bruger scenarier som et fælles grundlag for at vurdere de fremtidige klimaforandringer. Et scenarie forudser det fremtidige drivhusgasudslip ud fra antagelser om udviklingen i blandt andet befolkning, økonomi og teknologi. Et scenarie er altså en "hvad nu hvis" beregning af, hvordan det går med udslippet af drivhusgasser, og dermed med klimaet, under forskellige forudsætninger.

Klimapanelet har opstillet en række scenarier, der tilsammen giver et billede af de mulige udviklingsforløb. Det forudses, at den globale middeltemperatur i løbet af 100 år vil stige 1,1 - 2,9 ºC for det laveste scenarie og 2,4 - 6,4 ºC for det højeste.