Indkaldelse af ideer

Norddjurs Kommune opfordrer alle borgere, erhvervsdrivende og foreninger til, at bidrage til arbejdet med klimatilpasning i vores kommune.

Har du oplevet steder, hvor der har været oversvømmelse i forbindelse med skybrud, stormflod eller tøbrud. Giv os et praj. Gerne med billeder vedhæftet.

Har du forslag til løsning af problemer med oversvømmelser. Det kan være:

  • Forslag til områder og indretning af dem, så de kan rumme meget vand ved evt. oversvømmelser.
  • ”Vilde” alternative forslag til f.eks. opmagasinering af store mængder regnvand.
  • Forebyggelsestiltag i forhold til oversvømmelse fra havet.

Du kan i perioden 19. november til den 4. december 2013 indsende dine ideer, forslag, kommentarer eller spørgsmål til: klimatilpasning@norddjurs.dk.

Læs mere om klimatilpasning på Norddjurs Kommunes hjemmeside.