Indsatser

I dette kapitel beskrives de indsatser, som Norddjurs Kommune vil iværksætte som en del af arbejdet med klimatilpasning.

En samlet oversigt over indsatserne kan ses her.