Introduktion

Klimaet ændrer sig, og vi har også i Danmark i de seneste år oplevet flere tilfælde med usædvanlige stormfloder og skybrud, der understreger behovet for, at vi tilpasser vores samfund til et klima, der er under forandring.

Norddjurs Kommune skal derfor, ligesom alle landets øvrige kommuner, lave en klimatilpasningsplan, der kortlægger risikoen for oversvømmelse og skaber overblik over indsatsen for at tilpasse vores omgivelser til de fremtidige klimaændringer.

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs vedtog med Kommuneplan 2013 en række mål for kommunens arbejde med klimatilpasning. Vi tager med denne plan næste skridt mod at tilpasse os til fremtidens klima, så Norddjurs Kommune fortsat vil være et sikkert og attraktivt sted at bo og opholde sig i.

Klimatilpasningplanen udgøres dels af en risikokortlægning, der blandt andet danner baggrund for udpegningen af en række områder, hvor vi vurderer at behovet for at imødegå risikoen for oversvømmelse er mest aktuelt. Derudover udgøres planen af en beskrivelse hvilke konkrete klimatilpasningsindsatser Norddjurs Kommune planlægger at iværksætte inden for de kommende år.

Derudover består klimatilpasningsplanen også af et kommuneplantillæg, der implementerer klimatilpasning som en del af den løbende kommunale planlægning. Herved sikrer vi, at vi løbende tager stilling til, om der er behov for at forny eller ændre de mål og retningslinier, som vedrører klimatilpasning.

Risikokortlægningen viser situationen i dag og om 100 år. Det har generelt vist sig, at hvor der vil være problemer om 100 år, er der også risiko for begyndende problemer i dag. Med andre ord er udfordringerne ikke blot nogle, som vi måske vil få om rigtig mange år. Det er noget, som allerede kan ske i dag.

Der tegnes et billede af, at de største udfordringer kan forventes i områder, der er bebygget i nyere tid, mens ældre landsbyer og gårde generelt ligger bedre beskyttet.

Det ser ud til, at øget nedbør og stigende havvand særligt kan give problemer i nogle af sommerhusområderne samt i Grenaa og i Allingåbro.