Mindretalsudtalelse

Mads Nikolajsen (SF) har følgende tilføjelse til klimatilpasningsplanens afsnit om Kolindsund:
Undersøgelse af klimatilpasning i Kolindsund skal belyse alle tre prioriterede scenarier:

  • uændret anvendelse
  • gendannelse af hele Kolindsund som sø
  • delvis gendannelse

Undersøgelserne igangsættes straks efter vedtagelse af klimatilpasningsplanen.

Der udarbejdes snarest et tillæg til klimatilpasningsplanen, som også inddrager grundvandsstigninger.