Risikokortlægning

I dette kapitel/under denne fane beskrives den risikokortlægning, som Norddjurs Kommune har fået udarbejdet som en væsentlig del af klimatilpasningsplanen. Risikokortlægningen kan ses her.