Risikoområder

I dette kapitel redegøres for hvordan Norddjurs Kommune på baggrund af risikokortlægningen har screenet hele kommunen for potentielle risikoområder og efterfølgende har udpeget 7 områder, hvor det vurderes at der er et særligt behov for at iværksætte konkrete indsatser.

En samlet oversigt over potentielle risikoområder i Norddjurs Kommune findes her.