0. Læsevejledning

Planen er opbygget på følgende måde:

I kapitel 1 beskrives baggrund for planens udarbejdelse, hvilken lov som ligger til grund for planen, planens afgræsning, samt processen for planens tilblivelse og gennemførelse.

I kapitel 2 gennemgås kortlægningen på hvilken baggrund planen lister tiltag til gennemførelse og kortlægning i denne 6-årige planperiode. Kortlægningens indhold og detaljegrad, samt tekniske enkeltdele fremgår af kapitel 2. Dette kapitel redegør ydermere for, hvilke indsatsområder, som er udpeget.

I kapitel 3 kan du læse, hvilken målformulering som kommunen har opsat, på hvilken baggrund der opstilles indsatser og handlinger.

I kapitel 4 listes handlinger og tiltag, som der bør foretages i det enkelte indsatsområde. Tiltagene er listet i skemaer fordelt på de tre indsatsområder. Her findes ligeledes en fortegnelse over ansvarlige myndigheder.

I kapitel 5 findes afgørelsen med begrundelse om at Risikostyringsplanen Randers Fjord ikke skal miljøvurderes.

I fanen kort er det muligt at se interaktive kort.