1. Baggrund

Klimaet ændrer sig, og vi har også i Danmark i de seneste år oplevet flere tilfælde med usædvanlige stormfloder og skybrud, der understreger behovet for, at vi tilpasser vores samfund til et klima, der er under forandring.

På baggrund af de voldsomme oversvømmelser i Centraleuropa i 1998 – 2002 besluttede EU, at alle medlemslande skal planlægge for ekstreme oversvømmelser. Beslutningen er vedtaget som det såkaldte oversvømmelsesdirektiv (direktiv 2007/60/EF).

I den danske implementering af direktivet er der udpeget ti områder, som berører 22 kommuner. Områderne er udpeget, hvor oversvømmelser giver størst risiko for sundhed, miljø og kulturarv. For hvert område skal der udarbejdes en risikostyringsplan.

Kystdirektoratet har efter udpegningen foretaget en detaljeret kortlægning af oversvømmelsesrisikoen i de ti områder. Det er denne detaljerede kortlægning, hvorpå Norddjurs bygger sin vurdering af risikoområdet og udarbejder forslag til mulige handlinger for at imødekomme oversvømmelsesrisikoen.

Denne Risikostyringsplan har til formål at fastsætte passende mål for styring af oversvømmelsesrisici indenfor de fra EU udpegede områder. I Norddjurs Kommune er et større område omkring Allingåbro og Randers Fjord udpeget som risikoområde i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv. Det udpegede område er en del af det større risikoområde ”Randers Fjord”, der går på tværs af Norddjurs og Randers Kommune. Næste Risikostyringsplan, som udarbejdes om 6 år, vil ud over de nuværende oversvømmelsesrisici inddrage fremtidige risikoscenarier for oversvømmelse.

Da Risikostyringsplanen forholder sig til ekstreme oversvømmelser, er der kun kortlagt for oversvømmelser fra stormfloder. Samtidig er kortlægningen begrænset til det udpegede risikoområde. Kortlægningen og denne risikostyringsplan forholder sig således ikke til oversvømmelser fra skybrud og oversvømmelser udenfor Randers Fjord. Her henvises til Norddjurs Kommunes klimatilpasningsplan.