Afgrænsning af planen

Risikostyringsplanerne skal omfatte alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab.

I Risikostyringsplanen fastsættes passende mål for styring af oversvømmelsesrisici for de udpegede risikoområder med særlig vægt på at mindske de potentielle negative følger af oversvømmelser for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter samt nedbringelse af sandsynligheden for oversvømmelse.

Risikostyringsplanen har fokus på risikoen for oversvømmelse i dag. For at perspektivere de indsatser der fremgår af planen, er der dog inddraget scenarier, der er fremskrevet i forhold til fremtidens klima. En risikovurdering af fremtidens klima vil ske i den næste Risikostyringsplan om seks år.

Udkast til risikostyringsplanerne udarbejdes i de enkelte kommuner, hvorefter der er 6 måneders høring. De endelige planer for de ti områder samles til en risikostyringsplan som offentliggøres af Miljøministeren.