Proces i politisk behandling og offentlighedens inddragelse

En gennemførelse af Risikostyringsplanen er en politisk proces, hvor der i slutningen af 2014 foreligger et forslag til en Risikostyringsplan, som skal vedtages af Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune.

Senest den 22. december 2014 skal kommunen offentliggøre Risikostyringsplanen.

Herefter er der en seks måneders høring af offentligheden. Den endelige Risikostyringsplan vedtages senest 22. oktober 2015 af kommunalbestyrelsen, hvorefter staten offentliggøre den samlede risikostyringsplan for hele landet.

I forbindelse med udarbejdelsen af Risikostyringsplanen vil de implicerede lodsejere inddrages løbende. Dette gælder for eksempel for implicerede digelag indenfor risikoområdet.