2. Risiko for oversvømmelse

I dette kapitel beskrives den kortlægning, som Kystdirektoratet har foretaget i Randers Fjord og den supplerende kortlægning, der er foretaget på baggrund af opmåling af udvalgte digestrækninger.

Kortlægningen har meget til fælles med kommunens klimakortlægning, men der er en række væsentlige forskelle.

Kortlægningen er omfattende og derfor er der foretaget en udvælgelse af kort, som bruges i vurderingen af oversvømmelsesfare, skader og risiko.

I sidste afsnit beskrives gennemgangen af kortmaterialet og konklusionen på gennemgangen i form af udpegning af risikoområder.