4. Indsatser / handlinger

For hvert af de udpegede risikoområder er der fastsat en række indsatser til opfyldelse af de fastsatte mål. For hvor indsats er der fastsat et tidsperspektiv og en ansvarlig. Mål indsatser m.v. er samlet i et skema for hvert område. Indsatsen for de enkelte områder findes under fanerne til venstre.

Der er også en beskrivelse af, hvordan indsatserne er prioriteret og hvordan der følges op på gennemførelsen af de enkelte tiltag.