Indsatsområde 0, generelle indsatser

En vigtig del af den indsats, der skal forebygge og begrænse effekterne af oversvømmelser, er ikke målrettet specifikke geografiske områder, men har en generel karakter. Det vil typisk være at sikre mod at fremtidige planer og anlæg tager højde for de forventede klimaudfordringer. Samtidig er det også en væsentlig indsats, at der tænkes helhedsorienteret både i planlægning og i valg af tiltag. På trods af at risikostyringsplanen har fokus på oversvømmelser i Randers Fjord, vil målene under de generelle indsatser blive implementeret i hele kommunen.

Se mere om generelle indsatser.