Indsatsområde 1, Allingåbro

Digerne langs Alling Å beskytter til en vis grad Allingåbro mod stormflod. Derfor er de skader, der kan forventes i dag, også begrænsede. Med de forventede klimaforandringer ændres billedet væsentligt. Indsatserne i den første risikostyringsplan er derfor dels rettet mod umiddelbare trusler og dels rettet mod undersøgelse af tiltag på lang sigt.

Se mere om Risikoområde Allingåbro.


Oversvømmelse ved en 100 års hændelse i dag. Lyseste farve angiver en vandstand på 0,1 - 0,5 meter.