Indsatsområde 2, inddigede områder langs Randers Fjord

Pumpelagene langs Alling Å og langs Randers Fjord er alle etableret som landvindingslag, hvor det primære formål er at sikre, at der kan drives intensivt landbrug på de lave inddigede arealer.

De fleste pumpelag er offentlige pumpelag. Her står kommunen for fordeling og indkrævning af bidrag blandt lodsejerne i det bidragspligtige område. Det bidragspligtige område er fastlagt, så det dækker de arealer, der får fordel af afvandingen. Det er den valgte bestyrelse for det enkelte pumpelag, der har ansvaret for den daglige drift og vedligehold af diger, pumpe, grøfter m.v. Bestemmelserne for det enkelte pumpelag er fastlagt i vedtægterne.

Digerne er ikke anlagt som kystbeskyttelse og det er som udgangspunkt altid den enkelte lodsejers ansvar at sikre sin ejendom mod klimapåvirkninger.

Se mere om Risikoområde inddigede områder.