Prioritering og opfølgning

Prioritering
  • Sikring af hovedpumpestation for spildevand til rensningsanlæg i Randers
  • Sikre at det overordnede vejnet kan anvendes under oversvømmelser
  • Udarbejde beredskabsplan

For øvrige indsatser er der fastsat frister for gennemførelsen. Tiltag der kan gennemføres hurtigt har en kort frist, så effekten af tiltaget opnås hurtigt. Flere indsatser har en fortløbende karakter. Her svarer fristen til planperioden.

Opfølgning

Der skal ske en opfølgning på målene og implementering af indsatserne. For hver indsats er der en ansvarlig og al opfølgning registreres i en log. Loggen skal være offentlig tilgængelig, så interesserede kan følge implementeringen af de enkelte indsatser.

Der bliver gennemført en midtvejsevaluering i 2018 og en slutevaluering i 2021. Der vil som minimum blive fulgt op på fremdriften ved de to evalueringer. Hvor det er relevant for den enkelte indsats, er der desuden noteret et tidspunkt eller en metode for opsamling.