2.7. Tidsfølgeplan

Tidsfølgeplanen viser i skemaform, hvilke aktiviteter de enkelte vandværker skal iværksætte/gennemføre for at opfylde planen i planperioden. Aktiviteterne er inddelt i tidsperioder.

Planen indeholder ikke udgifter til anlæg og drift af de enkelte aktiviteter.

 

Ledninger til enkeltanlæg

Der er behov for etablering af nye ledningsstrækninger, for at alle enkeltindvidnere i forsyningsområderne kan forsynes med vand fra et alment vandværk.

Der er ikke foretage en prioritering af, hvilke områder ledningsnettet skal udbygges i først. For at sikre en hensigts-mæssig forbrugertilslutning til nye ledninger, vil kommunen i samarbejde med vandværkerne forsøge at tilrettelægge drikkevandskontrollen hos enkeltindvidere, så alle enkeltanlæg i et område får udført drikkevandskontrol på samme tid.

Omkostninger til nye ledninger til ejendomme, der har egen vandindvinding, dækkes i overensstemmelse med vandforsyningens regulativ og takstblad.

 

Forbindelsesledninger

Der er behov for forbindelsesledninger mellem flere af vandværkerne. Forbindelsesledninger etableres i det omfang, det er anført i planen for de enkelte vandværker.

Forbindelsesledninger (jævnfør bilag 4.2) udføres, så det sikres, at ledningerne både i den daglige drift og i nødsitua-tioner:

  • leverer drikkevand af god kvalitet
  • er operationelle

Projektering og etablering af forbindelsesledningerne varetages af de enkelte vandværker.

 

Aktiviteter i planperioden

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.1 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.1).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal det enkelte vandværk gennemføre følgende aktiviteter:

(Hvor der er anført * ved vandværket, henvises til alternativ plan / bemærkninger anført i 2.2.4 Plandatablade).

Vandværk:

 

Aktivitet:

 

 

2012-2014

 

 

2015-2017

 

 

Albertinelund Camping Vandværk*

 

 

Overdragelse af vandværkets ejerskab til et forbrugerejet selskab – jf. vandforsyningslovens § 29 stk. 2.


x

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Bønnerup Vandværk.

 

 

x

 

 

 

Albøge Vandværk*

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Trustrup-Lyngby Vandværk.

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse

 

 

2016

 

 

Allelev Vandværk*

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til GAV (Grenaa & Anholt Vandforsyning).

 

 

 

x

 

 

Aquadjurs - Lystrup Strand Vandværk*

 

 

Undersøge muligheden for at etablere yderligere gensidig forsyningssikkerhed gennem forbindelse til Nørager vandværk.


x

 

Undersøge muligheden for at etablere en ny boring på den nordlige kildeplads til erstatning af de aldrende boringer 60.39 og 60.40

 

x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

  

 

Aquadjurs - Nørager Vandærk*

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere forbindelse til Lystrup Strands vandværk.


x

 

 

Undersøge muligheden for at etablere en supplerende boring på en ny kildeplads, evt. ved Løvenholmskoven syd for den eksisterende kildeplads.


x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år

 

x

 

 

 

I planperioden kan vandværket blive pålagt yderligere forsyningsforpligtigelser til nabovandværker, hvis der opstår behov.

 

 

Aquadjurs - Tøjstrupvejens Vandværk*

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere forbindelser til evt. Ørsted, Auning eller Fausing vandværker.

 

x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.

 

x

 

 

 

 

Aquadjurs - Udbyhøj Vandværk*

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af forbindelse til Holbæk via Udby Vandværk

 

 

x

 

 

 

Auning Vandværk*

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere yderligere nødforbindelser til evt. Fausing eller Tøjstrupvejens vandværker.


x

 

 

Vandværket skal i planperioden overveje og undersøge muligheden for at udflytte den bynære kildeplads til OSD-området øst for Auning.


x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

I planperioden kan vandværket blive pålagt forsyningsforpligtigelser til Tårup Vandværk.

 

 

Bønnerup Strands Vandværk

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Bønnerup Vandværk.


x

 

 

 

Udarbejde procedurer for drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedurer for håndværksmæssig arbejde på vandforsyningen med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 


Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.

 

 


x

 

 

Kortlægning af forsyningsledningsnettet.


x

  

 

Med henblik på at fremtidssikre vandværket samt opretholde muligheden for at forsyne sine forbrugere, arbejdes med at finde en ny kildeplads udenfor byzone men inde i et OSD. OSD er de områder fremtidens vandforsyning skal baseres på.

 


x

 

 

 

Bønnerup Vandværk*

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Bønnerup Strands Vandværk og/eller Albertinelund Camping Vandværk.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

I planperioden kan Bønnerup Vandværk blive pålagt forsyningspligt til Albertinelund Vandværk og Bønnerup Strands Vandværk.

 

 

Constantia Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

Etablere iltning af råvandet, så det kan overholde kvalitetskravene, inden det pumpes ud til forbrugerne.


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ørum Vandværk.


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Fannerup Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

Etablere iltning af råvandet, så det kan overholde kvalitetskravene, inden det pumpes ud til forbrugerne.


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ørum Vandværk.


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Fausing Vandværk*

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelse til Øster Alling, Auning eller Tøjstrupvejens vandværker.


x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Fjellerup Strand Vandværk

 

 

Forbedre iltning af råvandet, så det kan overholde kvalitetskravene, inden det pumpes ud til forbrugerne.


x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Fjellerup Bys Vandværk og /eller Skovgårde Vandforsyning.

 

 

x

 

 

Undersøge mulighederne for at etablere en ny kildeplads med bedre magasinbeskyttelse og længere fra potentielle forureningskilder.

 

x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

 

Fjellerup Bys Vandværk

 

 

Renovering af de overjordiske råvandsstationer.


x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Fjellerup Strands Vandværk.


x

 

 

Der skal indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

GAV - Anholt Vandværk

 

 

Finde alternativ kildeplads i tilfælde af, at der sker en forurening af den eksisterende kildeplads.


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholdere. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst 5 år.


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

GAV – Dolmer/ Havdal / Vejlby


Fælles*

 

 

Vandværket skal overveje og undersøge muligheden for at finde en alternativ kildeplads indenfor OSD.

 

x

 

 

 

I planperioden kan Grenaa & Anholt Vandforsyning blive pålagt at medvirke til at etablere nødforsyninger til Ginnerup Vandværk, Kastbjerg Vandværk, Allelev Vandværk, Homå Vandværk, Ålsrode Vandværk, Kristiansminde II Vest Vandværk og Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk.

Herudover kan vandværket blive pålagt forsyningsforpligtigelser til Kastbjerg Vandværk, Allelev Vandværk, Homå Vandværk og Kristiansminde II Vest Vandværk.

 

 

GAV – Dolmer

 

 

Etablere iltning af råvandet, så det kan overholde kvalitetskravene, inden det pumpes ud til forbrugerne,


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

GAV – Havdal

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

GAV – Vejlby

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Ginnerup Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af en ny boring eller ved etablering af nødforbindelse til Ørum Vandværk eller Grenaa & Anholt Vandforsyning.

 


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2017

 

 

 

Gjerrild Nordstrand Vandværk

 

 

Etablere forbedret iltning af råvandet, så det kan overholde kvalitetskravene, inden det pumpes ud til forbrugerne.


x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Stokkebro Vandværk.


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse


2012

 

 

 

Gjerrild Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

Forskriftsmæssig sløjfning af reserveboringen.


x

 

 

Undersøge mulighederne for at etablere en ny kildeplads med bedre magasinbeskyttelse og længere fra potentielle forureningskilder.


x

 

 

 

I planperioden kan Gjerrild Vandværk blive pålagt forsyningspligt til Maria Hjerte Engens Vandværk.

 

 

Gjesing Vandværk*

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere yderligere nødforbindelser til AquaDjurs’s vandværker.


x

 

 

Foretage en gennemgribende renovering af vandværksbygningen


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Udarbejde procedurer for drift og vedligehold og håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening ved den daglige drift.

 


x

 

 

 

Glatved Strandvej Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ålsrode Vandværk.


x

 

 

Overdragelse af vandværkets ejerskab til et forbrugerejet selskab – jf. vandforsyningslovens § 29 stk. 2,


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Glatved Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ålsrode Vandværk eller evt. ved en sammenlægning af de 2 værker.

 


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Glesborg Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse


2017

 

 

 

I planperioden kan Glesborg Vandværk blive pålagt forsyningspligt til Hemmed Vandværk samt at medvirke til at etablere nødforsyning til Stenvad Vadnværk og Selkær Mølles Vadværk

 

 

Hegedal Strands Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

Indsende ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

Hemmed Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

 

Hevring Vandværk*

 

 

 

Den påtænkte og projekterede forbindelse til Store Sjørup Strands Vandværk forudsættes etableret hurtigst muligt.

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere yderligere nødforbindelse til evt. Ørsted Vandværk, eller Lystrup Strands

 


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

Vandværket skal gennemføre den påtænkte renovering af bygninger og maskinel, eller fremlægge alternative muligheder.


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvands/beluftnings-beholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Holbæk Vandværk*

 

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere en ny boring på en ny kildeplads indenfor OSD-område Ørsted, eventuelt fælles med Ørsted og Voer vandværker.

 


x

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelse til Voer, og evt. St. Sjørup Strand vandværker.


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

I planperioden kan vandværket blive pålagt forsyningsforpligtelser til Udby og Udbyhøj Vandværker

 

 

Homå Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til GAV (Grenaa & Anholt Vandforsyning).


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Kastbjerg Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Grenaa & Anholt Vandforsyning


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Kristiansminde II Vest Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til GAV (Grenaa & Anholt Vandforsyning).


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Maria Hjerte Engen Vandværk*

 

 

Overdragelse af vandværkets ejerskab til et forbrugerejet selskab – jf. vandforsyningslovens § 29 stk. 2.


x

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

Etablere iltning af råvandet, så det kan overholde kvalitetskravene, inden det pumpes ud til forbrugerne.


x

 

 

 

Ramten Vandværk

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ørum Vandværk.


x

 

 

 

Rimsø-Emmelev Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

Drage omsorg for, at den tidligere branddam bliver fyldt op.


x

 

 

Undersøge mulighederne for at etablere endnu en boring, eventuelt på en alternativ kildeplads.


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Ring Vandværk*

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelser til evt. Øster Alling eller Auning vandværker.


x

 

 

Der skal etablere drifts- og adgangsalarm grundet vandværkets afsides beliggenhed.


x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Selkær Mølle Vandværk

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Glesborg Vandværk.


x

 

 

 

Føre boring 71.291 til kalken eller etablere en ny boring med henblik på til stadighed at kunne forsyne forbrugerne med vand af en tilfredsstillende kvalitet.

 


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Skovgårde Vandforsyning *

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet, enten ved renovering af vandværket eller ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Fjellerup Strands Vandværk eller AquaDjurs.


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

St. Sjørup Strands Vandværk*

 

 

 

Den projekterede forbindelse til Hevring Vandværk forudsættes etableret umiddelbart.


Vandværket skal tillige undersøge muligheden for at etablere forbindelse til Holbæk vandværk.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Stenvad Vandværk

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Glesborg Vandværk.


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Stokkebro Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Søby Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

Etablere forbedret iltning af råvandet, så det behandlede vand kan overholde kvalitetskravene.


x

 

 

 

Undersøge hvordan det høje fluoridindhold kan nedbringes. En mulighed kunne måske være at afkorte boringen, så det flouridholdige vand ikke pumpes op.

 


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Trustrup-Lyngby Vandværk.


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse, således den eksisterende indvinding kan lovliggøres.


2012

 

 

 

Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk*

 

 

Etablere iltning af råvandet, så det kan overholde kvalitetskravene, inden det pumpes ud til forbrugerne.


x

 

 

 

Undersøge muligheden for at etablere en ny kildeplads, da de eksisterende kildepladser er dårligt beskyttede og påvirket af nitrat eller undersøge muligheden for forsyning fra andet vandværk.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Grenaa  & Anholt Vandforsyning.


x

 

 

 

Trustrup - Lyngby Vandværk

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

Undersøge af muligheden for en alternativ kildeplads, eventuelt udbygning af kildepladsen i Hallendrup.


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Tørslev Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ørsted Vandværk.


x

 

 

 

Tårup Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Auning Vandværk.


x

 

 

 

Udby Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Veggerslev Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Rimsø-Emmelev Vandværk, Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk eller Grenaa & Anholt Vandforsyning.

 


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

Etablering af overjordisk råvandsstation for at sikre muligheden for at udbedre skader i tørbrønden.


x

 

 

 

Vester Alling Vandværk*

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelse til evt. Øster Alling, Fløjstrup eller Lime vandværker.


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Vivild Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til AquaDjurs eller Gjesing Vandværk.


x

 

 

 

Passende renovering af vandbehandlingsbygningen og rentvandsbeholder. Herunder skal mængden af vand i rentvandsbeholderen overvejes.

 


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2012

 

 

 

Voer Vandværk*

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelse til Ørsted eller Holbæk Vandværk.


x

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende kapacitet og forsyningssikkerhed, enten ved udbygning af vandværket eller ved sammenlægning med andet vandværk.


Der skal i givet tilfælde tages stilling til en forøgelse af indvindingstilladelsen.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Ørbæk Vandværk*

 

 

 

Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.

 


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ørum Vandværk.


x

 

 

 

Ørsted Vandværk*

 

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed, ved at undersøge muligheden for at etablere en ny boring på en ny kildeplads indenfor OSD-område Ørsted, eventuelt fælles med Holbæk og Voer vandværker.

 


x

 

 

 

Undersøge muligheden for at etablere nødforbindelser til Voer, og Tørslev vandværker. Endvidere muligheden for at etablere forbindelse til Tøjstrupvejens vandværk samt til Holbæk Vandværk, evt. i forbindelse med etablering af en fælles kildeplads.

 


x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

Ørum Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

 

I samarbejde med Norddjurs Kommunen udarbejde en plan for en hensigtsmæssig tidsfølge for udbygning af vandværkets indvindingsstrategi (udbyggelse af Dystrup Kildeplads, nedlæggelse af Brændtvedvejs Kildeplads).

 


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2017

 

 

 

I planperioden kan Ørum Vandværk blive pålagt forsyningspligt til Ørbæk Vandværk samt at medvirke til at etablere nødforsyninger til Fannerup Vandværk og Ramten Vandværk.

 

 

Øster Alling Vandværk*

 

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelser til evt. Fausing eller Auning vandværker. Herunder om der kan etableres nødforsyning af Ring Vandværk.

 


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2017

 

 

Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere en ny boring på en anden kildeplads.


x

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

 


x

 

 

 

Ålsrode Vandværk*

 

 

 

Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening.

 


x

 

 

Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.


x

 

 

Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til GAV (Grenaa & Anholt Vandforsyning).


x

 

 

Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.


2013

 

 

 

I planperioden kan vandværket blive pålagt forsyningsforpligtigelser til Glatved og Glatved Strandvej Vandværker.