1.4 FNs verdensmål

#6 Rent vand og sanitet

Dette mål har til formål at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Dette Verdensmål vil derfor være en del af rammesætningen for vandforsyningsplanen

Norddjurs har i Plan- og udviklingsstrategi 2019 valgt at sætte fokus på følgende Verdensmål:

  • Verdensmål 3 (sundhed og trivsel)
  • Verdensmål 4 (kvalitetsuddannelse)
  • Verdensmål 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst)
  • Verdensmål 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund)
  • Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion)
  • Verdensmål 17 (partnerskaber).

Disse er udvalgt som fokus i plan-og udviklingsstrategien, men er ikke udtømmende for senere faglige planer og politikker, da der opfordres til en aktiv stillingtagen til FNs verdensmål og deres indarbejdelse og understøttelse ved fremtidige planer og politikker. Derved sikres faglig nærhed og tværfaglig kobling for aktivt at understøtte arbejdet med verdensmålene. Det er med den begrundelse, at Verdensmål #6 er inddraget.

I bilag 7 er Verdensmålene kort uddybet med bemærkning om, hvordan vandværkerne kan bidrage til opfyldelse af målene.