1.6 Opbygning af vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanen er delt i 6 dele:

 1. ”Plandel” som udlægger rammerne indenfor hvilke, den fremtidige forsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.

  Plandelen er bygget op omkring en række områder, som er:
 • forsynings- og indvindingsstruktur
 • forsyningsområder
 • forsyningssikkerhed
 • drikkevandsikkerhed
 • lokalisering af nye kildepladser

Til hvert område er der knyttet målsætninger, som ønskes realiseret i planperioden. For at realisere målsætningerne er der opstillet en række retningslinjer. Retningslinjerne i vandforsyningsplanen udgør administrationsgrundlaget for sagsbehandlingen på vandforsyningsområdet.

Norddjurs Kommune må som udgangspunkt ikke træffe beslutninger i strid med retningslinjerne

 1. ”Status- og forudsætningsdel” som bl.a. beskriver eksisterende forhold for de almene vandværker, enkeltindvindere, vandforbrug, grundvandsressourcen og grundvandsbeskyttelsen
 1. Prognose for det fremtidige vandforbrug
 1. Plandatablad og forsyningsområde for hvert enkelt vandværk
 1. ”Bilagsdel” som bl.a. indeholder beskrivelse af kommunens administrationspraksis, dokumenter der henvises til i planen samt diverse vejledninger til vandværkerne

 2. ”Kort” som bl.a. fastlægger de almene vandværkers forsyningsgrænser