3.1 Eksisterende forsyningsstruktur

Som beskrevet i Plandel afsnit 1.1. har Norddjurs Kommune en decentral vandforsyningsstruktur.

Derudover forsynes enkelte ejendomme af vandværker udenfor Norddjurs Kommune, som har forsyningsområde ind i Norddjurs Kommune, hvilket fremgår af nedenstående tabel 3.1.

Det skal bemærkes, at Lime Vandværk overgik til at blive distributionsvandværk under AquaDjurs den 1. juli 2020 og er blevet fysisk forbundet i 2021.

 

Tabel 3.1 Forsyning ind i Norddjurs Kommune

Vandværk

Kommune

Antal forsynede ejendomme

Antal uforsynede ejendomme

Pindstrup Vandværk

Syddjurs

1

7

Hejlskov Østre

Syddjurs

13

2

Sjørup Vandværk

Syddjurs

1

0

 

Og Norddjurs Kommune har den forsyning ud af kommunen som fremgår af tabel 3.2:

 

Tabel 3.2 Forsyning ud af Norddjurs Kommune

Vandværk

Kommune

Antal forsynede ejendomme

Antal uforsynede ejendomme

Vandsam gennem AquaDjurs ledningsnet

Randers

Fløjstrup Vandværk, overgår til AquaDjurs ultimo 2021

Ikke relevant1

AquaDjurs, Lime forsyningsområde

Syddjurs

Lime som er et af de bysamfund, der er en del af AquaDjurs

Ikke relevant1

Glatved Vandværk

Syddjurs

1

Ingen

1Fremgår af Randers og Syddjurs Kommunes vandforsyningsplan

 

De almene vandværkers aktuelle forsyningsgrænser blev fastlagt i Vandforsyningsplan 2011 – 2017.

Siden vedtagelsen af ovenstående plan er der sket justeringer i de beskrevne forsyningsgrænser, idet der er nedlagt et antal vandværker. Derudover er der sket justeringer i grænserne mellem nogle af vandværkerne. Endelig er der flyttet et antal ejendomme med egen vandforsyning udenfor vandværkers forsyningsområde grundet i, at reglerne om kontrol med vandkvaliteten hos disse anlæg er ændret siden vedtagelsen af Vandforsyningsplan 2011-2017. Dette fremgår af afsnittet om ejendomme med egen vandforsyning i kapitel 2.2 Forsyningsområder. De gældende forsyningsgrænser fremgår af Link til WebKort.