3.2 Almene vandværker

Tekniske og øvrige data om vandværkerne er dels indsamlet ved tilsyn og dels hentet fra eksisterende oplysninger.

De klassificeringer, der danner grundlag for de forskellige vurderinger af vandværkerne er beskrevet i de enkelte tabeller nedenfor.

Vandkvalitetens status er overvejende sket ved udtræk fra Norddjurs Kommunes fagdatabase GeoEnviron, eller ved udtræk fra den statslige database Jupiter

En størrelsesmæssig kategorisering af de almene produktions- og distributionsvandværker fremgår af tabel 2.2 og 2.3 i afsnit 2.1 Forsynings- og indvindingsstruktur.

En oversigt over de almene vandværker med indvinding af vand fremgår af bilag 1 og en oversigt over distributionsvandværker fremgår af bilag 2. For Ring og Vester Alling er samlet import 2019 summen af import og egen produktion, da de først blev en del af AquaDjurs i løbet af 2019.

Vandværkernes placering i Norddjurs Kommune fremgår af link til WebKort.