3.5 Anlægskvalitet

Der bliver løbende ført tilsyn med de almene vandværkers bygningsmæssige, tekniske og hygiejniske kvalitet. Resultaterne af tilsynene er sammenfattet i bilag 6. Det skal understreges, at tabellen alene omhandler bygninger og behandlingsanlæg og deres betydning for drikkevandssikkerheden.

Bilaget viser, at tilstanden generelt er tilfredsstillende, men at enkelte vandværker har behov for udbedringer – typisk rentvandsbeholderen. Alle vandværker skal enten have tilstanden god eller nogenlunde god i alle vurderede forhold for at sikre, at der til stadighed kan leveres vand af tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet. Det kan konstateres, at cirka 10 af vandværkerne bør foretage bygningsmæssig, maskinelle eller hygiejniske forbedringer, jf. nedenstående tabel 3.3.

 

Tabel 3.3 Oversigt over vandværkers tilstand vurderet ud fra seneste tilsynsrapport

Vandværk hvor bygningsmæssig eller maskinel forbedring er nødvendig

 

Rimsø-Emmelev

Tårup

Vandværk hvor bygningsmæssig eller maskinel forbedring er anbefalet

Albertinelund

Homå

Selkær Mølle

Stokkebro

Søby

Thorsø-Voldby-Karlby

 

Vandværk hvor bygningsmæssig eller maskinel tilstand er tilfredsstillende. Det omfatter også vandværker med underjordisk rentvandsbeholder

 

Vandværker markeret med * skal overveje en plan for bygningsmæssige eller maskinelle forbedringer eller renoveringer for at forblive tilfredsstillende

Albøge*

Allelev

Bønnerup Strands

Bønnerup

Constantia*

Fannerup*

Fausing

Fjellerup Strands

Fjellerup

Ginnerup

Gjerrild Nordstrand

Gjerrild

Gjesing

Glatved*

Glesborg

Hegedal Strand

Ramten

Skovgårde

Stenvad*

Trustrup-Lyngby

Vandcenter Djurs – Anholt

Vandcenter Djurs – Dolmer

Vandcenter Djurs – Havdal

Vandcenter Djurs - Vejlby

Vandsam

Voer

Ørsted

Ørum

Ålsrode