3.6 Forsyningssikkerhed

For at sikre, at forbrugerne i akutte situationer har adgang til en tilstrækkelig mængde vand af tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet, er det vigtigt, at vandværkerne har en høj forsyningssikkerhed. Forsyningssikkerheden vurderes blandt andet på baggrund af:

  • Antal kildepladser
  • Antal boringer
  • Nødforsyning
  • Kapacitet af rentvandsbeholder
  • Nødstrømsanlæg

For vandværker, der har rentvandsbeholder, skal beholderkapaciteten i princippet kunne dække forbruget i mindst 8 timer, medmindre der er tilstrækkelig nødforsyning fra andre anlæg. I enkelte tilfælde udnytter vandværkerne ikke hele beholderkapaciteten, da det har været nødvendigt at reducere denne af hensyn til drikkevandssikkerheden.

Forsyningssikkerhed kan vurderes på forskellig måde. Det vurderingsgrundlag, der er benyttet i Norddjurs Kommune er vedlagt i bilag 3, og vurderingsgrundlagets anvendelse på det enkelt vandværk fremgår af bilag 4.

Nedenstående tabel 3.4 viser fordelingen af vandværker opdelt i kategorier.

 

Tabel 3.4 Vandværker opdelt i kategorier

Kategori

Vandværk

 

SÆRDELES HØJ eller HØJ forsyningssikkerhed

Bønnerup Strand

Bønnerup

Fausing

Fjellerup Strand

Vandcenter Djurs – Dolmer

Vandcenter Djurs – Havdal

Vandcenter Djurs – Vejlby

Gjerrild

Gjesing

Glesborg

Hegedal

Rimsø-Emmelev

Stokkebro

Thorsø-Voldby-Karlby

Trustrup-Lyngby (Lyngby)

Trustrup-Lyngby (Trustrup)

Vandsam

Voer

Ørum

NOGENLUNDE forsyningssikkerhed

Fjellerup

Vandcenter Djurs – Anholt

Gjerrild Nordstrand

Ramten

Selkær Mølle

Skovgårde

Stenvad

Ørsted

Ålsrode

LAV eller UACCEPTABEL LAV forsyningssikkerhed

Albertinelund Camping

Albøge

Allelev

Constantia

Fannerup

Ginnerup

Glatved

Homå

Søby

Tårup

 

Cirka en tredjedel af Norddjurs Kommunes vandværker har således en forsyningssikkerhed der er lav eller uacceptabel lav, og der vil derfor være fokus på dette i den kommende planperiode.

Nedenstående tabel 3.5 viser vandværker der i en beredskabssituation kan forsynes 100 % fra andre værker.

 

Tabel 3.5 Vandværker der kan forsynes 100% fra andre vandværker i en beredskabssituation.

Vandværk

Forsynes fra

 

Bønnerup Strands

Bønnerup

Bønnerup

Bønnerup Strands

Vandcenter Djurs (De tre kildepladser har forbundne ledningsnet)

Vandcenter Djurs (De tre kildepladser har forbundne ledningsnet)

Gjerrild

Stokkebro

Gjesing

Vandsam gennem AquaDjurs ledningsnet

Glesborg

Ørum

Hegedal

Fjellerup Strands

Rimsø-Emmelev

Glesborg

Stokkebro

Gjerrild

Thorsø-Voldby-Karlby

Vandcenter Djurs

Trustrup-Lyngby (de to vandværker kan forsyne hinanden)

Trustrup-Lyngby (de to vandværker kan forsyne hinanden)

Voer

Ørsted

Ørum

Glesborg