3.7 Beredskabsplan

De fleste vandværker har en beredskabsplan. Kvaliteten varierer fra meget operationelle beredskabsplaner til planer, der blot består af en alarmeringsseddel, der i visse tilfælde ikke er opdateret.

For at sikre en vedvarende høj forsyningssikkerhed er det et fokuspunkt, at vandværkerne skal gennemgå deres beredskabsplaner i planperioden, så det sikres, at alle værker har en operationel plan.

Beredskab & Sikkerhed har sammen med Norddjurs Kommune en overordnet beredskabsplan. Denne forudsætter at vandværkerne selv har en operationel beredskabsplan.