1.3. Offentlig høring og godkendelse

Efter godkendelse i kommunalbestyrelsen den 13. marts 2012 har forslag til "Vandforsyningsplan 2011-2017 for Norddjurs Kommune" været sendt i offentlig høring i 8 uger indtil den 10. maj 2012.

 

Der er i perioden indsendt høringssvar fra 5 vandværker, 2 organisationer samt 16 privatpersoner.

 

Høringssvarene har givet anledning til enkelte rettelser i vandforsyningsplanen, som er endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2012.

 

Den endelige vedtagelse kan ikke påklages.