1.2. Opbygning af vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanen er delt i 4 dele:

  • "Plandel" som udlægger rammerne indenfor hvilke, den fremtidige forsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.

    Plandelen er bygget op omkring en række fokusområder, som er:

        - Forsynings- og indvindingsstruktur

        - Forsyningsområder

        - Forsyningssikkerhed

        - Drikkevandssikkerhed

        - Lokalisering af nye kildepladser

 

Til hvert fokusområde er der knyttet målsætninger, som ønskes realiseret i planperioden. For at realisere

målsætningerne er der til hvert fokusområde opstillet en række retningslinier. Retningslinierne i vandfor-

syningsplanen udgør administrationsgrundlaget for sagsbehandlingen på vandforsyningsområdet.

 

  • "Status- og forudsætningsdel" som bl.a. beskriver eksisterende forhold for de almene vandværker, enkeltindvindere, vandforbrug, grundvandsressourcen og grundvandsbeskyttelsen.
  • "Bilagsdel" som bl.a. indeholder beskrivelse af kommunens administrationspraksis samt diverse vejledninger til vandværkerne.
  • "Kort" som bl.a. fastlægger de almene vandværkers forsyningsgrænser.