3.2.2. Anlægskapacitet og forsyningsevne

Tabel 3.2.2.1 viser vandværkernes forsyningsevne (kapacitet) i forhold til forsyningsområdets behov/krav. Forsyningsevnefaktoren, der er forholdet mellem forsyningsevnen og kravet, skal helst være større end 1,3 for at sikre, at vandværket til stadighed kan overholde sine forsyningsforpligtelser. Princippet for beregningerne fremgår af bilag 4.7.

Vandværkerne har generelt tilstrækkelig kapacitet til at levere den nødvendige vandmængde. Men som det fremgår af tabellen, er der to vandværker, hvor forsyningsevnefaktoren er mindre end 1,3. Det er Trustrup-Lyngby Vandværks værk i Trustrup, hvor filterkapaciteten er begrænsende for vandværkets forsyningsevne og Voer Vandværk, hvor råvandspumperne er begrænsende. Det skal dog bemærkes, at man er nødt til at foretage nogle skøn, når man beregner forsyningsevnefaktoren, så resultaterne er forbundet med en vis usikkerhed.

Endvidere er der tre vandværker, Constantia, Rimsø-Emmelev og Ørbæk, hvor der mangler oplysninger om kapaciteterne, således at det ikke har været muligt at udregne en forsyningsevnefaktor.

Forholdene vil blive vurderet i forbindelse med fornyelse af vandværkernes indvindingstilladelse. De vandværker, der i større udstrækning forsyner sommerhusområder, er særligt udfordrede, idet store dele af deres forsyning er i sommerperioden. Her kan usikkerheden på forsyningsevnefaktoren være særlig stor.

 

Vandværk

 

Evne

døgn

Krav

døgn 

Forsyningsevne-

faktor 

Bemærkninger

 

Albertinelund Camping Vandværk

99

66

1,5 

Forsyner sommerhuse

Albøge Vandværk

96

55

1,7

 

Allelev Vandværk

130

95

1,4 

 

AquaDjurs - Lystrup Strand Vandværk

420 

334

1,3 

 

AquaDjurs - Nørager Vandværk

216

137

1,6 

 

AquaDjurs - Tøjstrupvejens Vandværk

767

582

1,3

 

AquaDjurs - Udbyhøj Vandværk

154

82

1,9 

 

I/S Auning Vandværk, Skovdalsvej

1.049 

720

1,5 

 

Bønnerup Strands Vandværk (2005)

470

362 

1,3

Forsyner sommerhuse

Bønnerup Vandværk

221

118

1,9

 

Constantia Vandværk

     

Oplysninger mangler

Fannerup Vandværk

12

65

1,9

 

Fausing Vandværk

345

170 

2,0

 

Fjellerup Strand Ny Vandværk

816

438

1,9

Forsyner sommerhuse

Fjellerup Vandværk

240

148

1,6

 

GAV - Anholt by Vandværk

129 

74

1,7 

Forsyner sommerhuse

GAV - Dolmer Vandværk

3.000

1.486 

2,0

 

GAV - Havdal Vandværk

5.989

2.301

2,6 

 

GAV - Vejlby Vandværk

5.060 

2.205 

2,3

 

Ginnerup Vandværk

96

35 

2,7

 

Gjerrild Nordstrand Vandværk

211 

153

1,4 

Forsyner sommerhuse

Gjerrild Vandværk

183 

79 

2,3 

 

Gjesing Vandværk

215

168 

1,3

 

Glatved Strandvej Vandværk

51

3

16,8

 

Glatved Vandværk

149

63 

2,4 

 

Glesborg Vandværk

941 

370 

2,5

 

Hegedal Strands Vandværk

69 

18 

3,8 

Forsyner sommerhuse

Hemmed Vandværk

70

19

3,7

 

Hevring Vandværk

224 

104

2,2 

 

Holbæk Vandværk

334 

252 

1,4

 

Homå Vandværk

184

114

1,6

 

Kastbjerg Vandværk II

114

27 

4,2

 

Kristiansminde II Vest Vandværk

107

7,4

14,4

 

Maria Hjerte Engen Vandværk

22

15

1,5

 

Ramten Vandværk

179

71,5 

2,5

 

Rimsø-Emmelev Vandværk

     

Oplysninger mangler

Ring Vandværk

84

44

1,9 

 

Selkær Mølle Vandværk

110 

55 

2,0 

Forsyner sommerhuse

Skovgårde Vandforsyning A.m.b.a.

215 

103 

2,1 

Forsyner sommerhuse

St. Sjørup Strand Vandværk

240 

130 

1,8

Forsyner sommerhuse

Stenvad Vandværk

202

118

1,7 

 

Stokkebro Vandværk

251 

123 

2,0 

 

Søby Vandværk

66 

36

1,8

 

Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk I/S

568

384

1,5 

 

Trustrup - Lyngby Vandværk

383 

247 

1,6 

 

Trustrup - Lyngby Vandværk

512

419

1,2

Filterkapacitet

Tørslev Vandværk

80 

37

2,2 

 

Tårup Vandværk

84

14 

6,1

 

Udby Vandværk

192 

118

1,6 

 

Veggerslev Vandværk

184

69 

2,7

 

Vester Alling Vandværk

58 

27 

2,1 

 

Vivild Vandværk

414

271 

1,5 

 

Voer Vandværk a.m.b.a

189

151 

1,2 

Kapacitet af råvandspumpe

Ørbæk Vandværk

     

Oplysninger mangler

Ørsted Vandværk

947 

612 

1,5 

 

Ørum Vandværk, Jordemodervej

575 

321 

1,8 

 

Øster Alling Vandværk

600 

207 

2,9 

 

Ålsrode Vandværk A/S

275

157 

1,8 

 

Tabel 3.2.2.1. forsyningsevne, -krav og forsyningsevnefaktor

 

Oplysninger mangler

 

Forsyningskapacitet i underkanten