3.1. Eksisterende forsyningsstruktur

Norddjurs Kommune har en decentral vandforsyningsstruktur. Der er 58 private almene vandværker, herunder 4 almene vandværker under AquaDjurs A/S og 4 almene vandværker under Grenaa & Anholt Vandforsyning, 2 distributionsselskaber, 20 ikke-almene anlæg (anlæg der forsyner 3 - 9 forbrugere), 6 anlæg der forsyner institutioner, hoteller, camping og lignende og cirka 1.000 anlæg der forsyner 1 eller 2 ejendomme. Derudover er der 170 markvandingsanlæg og 22 anlæg til andre formål (gartneri, idrætsanlæg, industri, øvrige formål o.s.v.), jævnfør nedenstående tabel 3.1.1.

Anlægstype

Antal

Almene vandværker

58

Distributionsselskaber

2

Ikke almene vandværker

20

Enkeltindvindere

ca. 1.000

Institutioner, hoteller, camping og lignende

6

Markvandingsanlæg

170

Gartnerier og planteskoler

12

Idrætsanlæg

3

Øvrige anlæg

7

Tabel 3.1.1. Oversigt over forsyningsanlæg.

Derudover forsynes enkelte ejendomme af vandværker udenfor Norddjurs Kommune.

De almene vandværkers aktuelle forsyningsgrænser er beskrevet i de fire gældende vandforsyningsplaner:

  • Vandforsyningsplan 1994 - 2000 for Sønderhald Kommune
  • Vandforsyningsplan 1996 - 2007 for Nørre Djurs Kommune
  • Vandforsyningsplan 1996 - 2007 for Rougsø Kommune
  • Vandforsyningsplan 1998 for Grenaa Kommune

Siden vedtagelsen af ovenstående planer er der sket justeringer i de beskrevne forsyningsgrænser, idet der dels er nedlagt et antal vandværker og dels er der sket justeringer i grænserne mellem de enkelte vandværker.