3.8. Referencer

Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1986 om vandværkstakster

Vandforsyningsplan 1994 - 2000, Sønderhald Kommune

Vandforsyningsplan 1996 - 2007, Nørre Djurs Kommune

Vandforsyningsplan 1996 - 2007, Rougsø Kommune

Vandforsyningsplan 1998, Grenaa Kommune

Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Vandforsyningsplan 2010 - 2017, Silkeborg Kommune

Vandforsyningsplan 2010 - 2012, Holstebro Kommune

Vandforsyningsplan 2010 - 2020, Slagelse Kommune

Spildevandsplan 2008 - 2012, Norddjurs Kommune

Djurslands Geologi, Stig A. Schack Pedersen og Kaj Strand Petersen

Landskabskort over Danmark 1978, Per Smed

Indsatsplan for "Kastbjerg-Bønnerup", Århus Amt