3.2.1. Indvindingskapacitet

Tabel 3.2.1.1. viser vandværkernes indvindingstilladelse, senest indvundet vandmængde, indvindingsreserve og udløb af indvindingstilladelse. Det fremgår af tabellen, at en meget stor del af indvindingstilladelserne udløber i planperioden.

Indvindingsreserven er et udtryk for, hvor stor en del af indvindingstilladelsen et vandværk udnytter. En tommelfingerregel siger, at indvindingsreserven skal være på mindst 25 %, afhængig af den planlagte udvikling i vandværkets forsyningsområde. 6 vandværker overskrider deres indvindingstilladelse og 20 vandværker har en indvindingstilladelse, der er i underkanten. Efterhånden som vandværkernes indvindingstilladelser bliver fornyet, vil de blive justeret, så der kommer bedre overensstemmelse mellem den tilladte mængde og den indvundne mængde.

Voer Vandværks og Ørsted Vandværks tilladelser udløber i 2019, men begge vandværker skal revurderes inden. Voer Vandværk indvinder mere end tilladt og Ørsted Vandværk er meget tæt på at nå grænsen for, hvad det må indvinde.

Vandværk

 

 

Udløbsdato for indvindingstilladelse

    

Tilladt mængde (m3)

Indvunden mængde (m31

Indvindings-reserve i % 

Albertinelund Camping Vandværk

10-12-2021 

9.000 

5.230 

42

Albøge Vandværk

29-04-2016

12.000

9.883 

18

Allelev Vandværk

10-11-2028 

25.000

1.778 

29

AquaDjurs - Lystrup Strand Vandværk

29-07-2023

120.000

62.562

48 

AquaDjurs - Nørager Vandværk

26-05-2028 

67.000

24.737 

63

AquaDjurs - Tøjstrupvejens Vandværk

31-12-2012 

70.000

140.517

-101

AquaDjurs - Udbyhøj Vandværk

31-12-2012

40.000

13.516 

66

Auning Vandværk, Skovdalsvej

09-03-2022

211.000

148.400

30

Bønnerup Strands Vandværk (2005)

11-04-2021

79.000 

64.357

19

Bønnerup Vandværk

31-12-2012

35.000 

17.219

51

Constantia Vandværk

31-12-2012

3.000 

2.064 

31 

Fannerup Vandværk

31-12-2012

16.000

11.981 

25

Fausing Vandværk

05-08-2039 

52.000

33.058

36

Fjellerup Strand Ny Vandværk

31-12-2012

100.000 

63.569

36 

Fjellerup Vandværk

31-12-2012 

43.000 

26.873

38

GAV - Anholt by Vandværk

31-12-2012 

25.000

19.680

21

GAV - Dolmer Vandværk

31-12-2012 

510.000

347.067

32

GAV - Havdal Vandværk

31-12-2012 

790.000

655.850

17

GAV - Vejlby Vandværk

31-12-2012

743.000 

527.521 

29

Ginnerup Vandværk

15-09-2017

8.000 

6.317

21 

Gjerrild Nordstrand Vandværk

31-12-2012 

24.000 

13.746 

43 

Gjerrild Vandværk

13-10-2018 

25.000

15.653

37 

Gjesing Vandværk

31-12-2012 

47.000

38.827

17

Glatved Strandvej Vandværk

31-12-2012 

1.000

704 

30

Glatved Vandværk

31-12-2012 

12.000 

10.917 

9

Glesborg Vandværk

27-08-2017

75.000

70.064 

Hegedal Strands Vandværk

31-12-2012 

4.000 

2.675

33 

Hemmed Vandværk

06-04-2018 

6.000 

3.107

48

Hevring Vandværk

31-12-2012 

21.000

16.660 

21 

Holbæk Vandværk

31-12-2012 

68.000 

54.648 

20 

Homå Vandværk

31-12-2012

30.000

20.262 

32

Kastbjerg Vandværk II

31-12-2012 

7.000

4.846

31

Kristiansminde II Vest Vandværk

31-12-2012 

5.200

1.392

73

Maria Hjerte Engen Vandværk

07-07-2028 

5.000 

3.131

37

Ramten Vandværk

28-09-2024

21.000 

14.509 

31

Rimsø-Emmelev Vandværk

31-12-2012 

19.000

12.747

33 

Ring Vandværk

20-05-2039 

12.000

7.793 

35

Selkær Mølle Vandværk

31-12-2012 

12.500

17.739

-42 

Skovgårde Vandforsyning A.m.b.a.

31-12-2012 

20.000

15.955

20 

St. Sjørup Strand Vandværk

05-06-2026 

30.000 

19.578

35 

Stenvad Vandværk

31-12-2012

28.000

25.941 

Stokkebro Vandværk

08-01-2028 

30.000 

24.849

17

Søby Vandværk

18-08-2017

4.000 

6.330 

-58 

Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk I/S

09-01-2020 

78.000 

72.580

Trustrup - Lyngby Vandværk – Lyngby

31-12-2012 

50.000 

50.488

-1 

Trustrup - Lyngby Vandværk – Trustrup

31-12-2012

111.000

94.166

15

Tørslev Vandværk

31-12-2012

15.200

5.942

61

Tårup Vandværk

27-06-2027 

3.000 

2.510

16

Udby Vandværk

31-12-2012

24.000

21.262

11 

Veggerslev Vandværk

31-12-2012 

22.000

14.316 

35

Vester Alling Vandværk

31-12-2012 

6.500 

5.021

23

Vivild Vandværk

31-12-2012 

80.000

54.785 

32 

Voer Vandværk a.m.b.a

03-10-2019

26.000 

26.832 

-3 

Ørbæk Vandværk

10-03-2028 

7.500

2.152

71

Ørsted Vandværk

30-01-2019 

125.000

121.995 

Ørum Vandværk, Jordemodervej

15-07-2017 

76.000

65.624 

14

Øster Alling Vandværk

15-03-2018 

58.000

40.890 

30 

Ålsrode Vandværk A/S

29-06-2013 

33.000 

33.418

-1 

Tabel 3.2.1.1. Tabel over udløbsdato for tilladelse, tilladt mængde, indvundet mængde og indvindingsreserve.

1 I det omfang oplysningerne foreligger, er de indvundne vandmængder et gennemsnit af de seneste 3 indberetninger.

 

 

Tilladelse udløber i planperioden

 

Indvindingsreserve under 25 % af tilladelse

 

Tilladelse ikke overholdt