3.4.1. Ikke almene vandværker

Der er 20 ikke almene vandværker i kommunen. Et ikke alment vandværk forsyner 3-9 ejendomme.

Tabel 3.4.1.1 viser de ikke almene vandforsyninger, anslået vandforbrug, evt. størrelse og udløbsdato på tilladelse, antal forsynede ejendomme, evt. erhverv samt hvilket alment vandværk, der har forsyningspligten til ejendommene. I det omfang det er registreret, er de indvundne vandmængder et gennemsnit over årene 2008-2010.

Vandværk

 

Indvundne vand-
mængder (m3)

Tilladelse

 

Udløbsdato  

 

Antal ejendomme

Erhverv

 

Alment vandværk

Baslandgaardens Private Vandværk

510

Ingen

-

3

2 landbrug uden dyrehold

Ørum Vandværk

Brunhøj Vandværk

1.000

Ingen

-

3

2 landbrug uden dyrehold

Bønnerup Vandværk

Brøndstrup Mark Vandværk

220

Ingen

-

3

1 landbrug uden dyrehold

Gjerrild Nordstrands

Bådsdal Vandværk

2.800

Ingen

-

4

3 landbrug uden dyrehold

1 landbrug med dyrehold

Ginnerup Vandværk

Estruplund Vandværk

Ikke indberettet

Ingen 

-

5

1 landbrug uden dyrehold

Skovbrug

Holbæk

Hans Gæmelke

Ikke indberettet

6.600

29-09-2027

4

Landbrug med dyrehold

Holbæk

Hytten Vandværk

1.100

Ingen

-

5

Landbrug uden dyrehold

Kvægbrug

Stenvad

Katholm Vandværk

Ikke indberettet

Ingen

-

8

Landbrug uden dyrehold

Ålsrode

Kristianlundvej 10 Vandværk

Ikke indberettet

Ingen

-

3

Ingen

Ørsted

Langholm Vandværk

500

Ingen

-

3

Gartneri / planteskole / skovbrug

Gjerrild Nordstrands

Meilgaard Gods Vandværk

2.200

2.000

31-12-2012

9

Landbrug uden dyrehold

Glesborg 

Oustrup Østre Vandværk

10.720

Ingen

-

7

Landbrug med dyrehold

Øster Alling

Rødeled Vandværk

19.500

28.000

25-11-2009

3

Landbrug med dyrehold

Rimsø-Emmelev

Skærvad Vandværk

1.648

Ingen

-

9

Landbrug uden dyrehold

GAV

Stenalt Gods Vandværk

Ikke indberettet

Ingen

-

5

Landbrug med dyrehold

Ørsted

Tustrup Camping Vandværk

1.351

10.000

01-04-2010

5

Minkfarm

Nørager

Vandværket Firhøjevej 16

Ikke indberettet

Ingen

-

3

-

(Lime)

Vandværket Grenaavej 264

680

Ingen

-

4

-

Auning

Vandværket Løvenholmvej 66

1.190

Ingen

-

4

-

Gjesing

Øster Alling Marks Vandværk

1.379

Ingen

-

8

Landbrug med dyrehold

Øster Alling

Tabel 3.4.1.1. Ikke almene vandværker.