3.4.4. Markvandingsanlæg, herunder gartnerier, planteskoler og idrætsanlæg

Der er ca. 185 aktive markvandingsanlæg i kommunen. Heraf skal 92 have fornyet deres tilladelse inden udgangen af 2012. Placering af anlæg fremgår af kortbilag.