3.5.1. Nuværende vandforbrug

Indvinding af grundvand i Norddjurs Kommune i 2010 er fordelt som følger:

Anlægstype

Samlet indvinding

Tilladt mængde

Almene vandværker

3.225.282

4.182.900

Ikke almene vandværker 1

44.798

46.600

Enkeltindvindere

120.000

0

Institutioner

1.646

15.000

Markvandingsanlæg

1.233.388

6.310.000

Gartnerier og planteskoler

345.040

273.000

Idrætsanlæg

28.808

21.600

Øvrige anlæg

609.803

829.000

Ialt

5.608.765

11.678.100

1 Kun 4 ikke almene vandværker har en indvindingstilladelse

 

Eksport og import af vand

Der er en begrænset eksport af vand ud af Norddjurs Kommune. Fausing Vandværk forsyner nogle få ejendomme i Randers Kommune og Glatved Vandværk forsyner få ejendomme i Syddjurs Kommune.

Ligeledes er der kun en begrænset import, idet Pindstrup Vandværk forsyner en enkelt ejendom og Hejlskov Østre Vandværk forsyner nogle få ejendomme. Begge disse vandværker er beliggende i Syddjurs Kommune.