Endelig Natura 2000-handleplan for
Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov


Natura 2000-område nr. 47
Habitatområde H 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet af Norddjurs Kommune og Naturstyrelsen
Udgivet af Norddjurs Kommune og Naturstyrelsen, december 2012
ISBN: 978-87-7279-466-2
Handlenplanen kan downloades hos Naturstyrelsen eller Norddjurs Kommune