Bilag

Bilag 1: Naturtyper på udpegningsgrundlaget

Bilag 2: Kort med kortlagte naturtyper

Bilag 3: Forklaring af Natura 2000-begreber m.m.

Bilag 4: Hvad er det, man vil opnå med genopretningen, og hvordan når man dertil?