2.5.1 Plangrundlag

Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhieraki, der sikrer, at statslige, regionale og kommunale planer ikke er modstridende.

Spildevandsplanen er en sektorplan, og den omhandler det fagligt afgrænsede område "spildevand".

Ved udarbejdelse af spildevandsplanen skal der være overensstemmelse med de øvrige gældende planer, der udstikker retningslinier, som er af betydning for planlægningen på spildevandsområdet.