4.2 Spildevandsrensning

Dette kapitel giver et overblik over de renseanlæg, der i dag findes i Norddjurs Kommune. Siden Spildevandsplan 2008-2012, er der blevet arbejdet mod en centralisering af renseanlægsstrukturen, der vil ende ud i, at alt spildevand fra kloakerede oplande renses på to renseanlæg, Fornæs Renseanlæg ved Grenaa og Randers Centralrenseanlæg (foruden Anholt). 6 kommunale renseanlæg er blevet nedlagt i forbindelse med sidste spildevandsplan, og spildevandet transporteres i dag til de større og mere robuste og effektive renseanlæg:

Nedlagt renseanlæg  

Spildevandet ledes i dag til  

Ørum

Fornæs Renseanlæg

Bønnerup

Fornæs Renseanlæg

Fjellerup

Fornæs Renseanlæg

Kirial

Fornæs Renseanlæg

Hevring

Randers Centralrenseanlæg

Vejlby

Fornæs Renseanlæg

Nedenfor ses placeringen af de tilbageværende renseanlæg, herunder større private spildevandsanlæg.

Statisk kort