4.2.2 Større private renseanlæg

Norddjurs Kommune varetager tilsynet med og giver tilladelse til større private renseanlæg (> 30PE).

I Norddjurs Kommune er der 7 større private renseanlæg, hvoraf det ene er et stort industrielt anlæg i Grenaa by.

Beliggenheden af disse fremgår af kortet i afsnit 4.2.

Type og størrelse for de 7 private renseanlæg er nærmere beskrevet her:

Anlægsnavn

Anlægstype

Antal PE

Recipient

Fornæs Camping

Nedsivning

Ukendt

Jorden

Albertinelund Camping

Nedsivning

Ukendt

Jorden

Hevring Lejren

Nedsivnin

100

Jorden

Gl. Estrup

Nedsivning

Ukendt

Jorden

Tidligere Tekstilhøjskole  

Nedsivning

150

Jorden

Meilgaard Gods

Åbent bassinanlæg

65

Sortå, Hevring Bugt

De Danske Gærfabrikker   

Mekanisk-biologisk-nitrifikation-denitrifikation  

Ukendt

Kattegat