4.4.3 Kolonihaver

I Norddjurs Kommune er der sammenlagt ca. 375 kolonihaver fordelt på 10 haveforeninger. Langt den største del af kolonihaverne ligger på kommunalt ejet jord. Kolonihaverne dækker et areal på omkring 16 hektar i den vestligste del af Grenaa by i nærheden af Grenåen. Kolonihaveområderne ligger udenfor kloakeret opland.

I de senere år er der kommet større fokus på spildevandshåndteringen i kolonihaveområder, og i flere kommuner er man begyndt at overveje behovet for kloakering. Det skyldes til dels, at de tidligere meget primitive kolonihavehuse i stigende grad bliver moderniseret, og at dette øger behovet for en mere langsigtet spildevandsteknisk løsning.

Det er lovligt i nogle koloniområder at etablere gammeldags das (muld- og komposttoiletter og lignende), og der kan gives tilladelse til separationstoiletter m.v. Disse løsninger kaldes også for afløbsfrie eller ikke-vandbaserede toiletter. Der er derimod normalt ikke plads til at etablere almindelige nedsivningsanlæg.

Der er ikke på nuværende tidspunkt planlagt kloakering af kolonihaveområder i kommunen.