4.1.2 Alder på ledninger

Kloakledningerne, der benyttes i dag, er primært anlagt i perioden fra 1960'erne og frem til i dag. En stor del af ledningerne er fra 1970'erne, hvor kloakeringsformen i det væsentligste overgik til separatsystem. Disse ledninger udgør ca. 270 km af den samlede ledningslængde.

Figuren viser aldersfordelingen af kloaksystemet i Norddjurs Kommune, fordelt på kloakeringstype.

Ligeledes er en stor del af ledningsnettet etableret i perioden 2000-2009. Tilsvarende 1970'erne udgør ledningsnettet fra denne periode ca. 270 km.

I denne årrække er der dels sket en stor udskiftning af det ældre ledningsnet til nye ledninger, og dels er der kloakeret en lang række bysamfund, som ikke har været kloakeret tidligere. I 2000'erne har der også været stor vækst i boligbyggeriet, hvorfor der er anlagt mange nye spildevandsledninger.

Kloakering af sommerhusområder er også påbegyndt i denne periode. Et område, der ikke tidligere har været fokus på i forhold til kloakering.