5.4 Badevand

Kloakerede sommerhuse, lukkede renseanlæg og separat kloak til regnvand vil betyde renere badevand i Norddjurs.

I Norddjurs Kommune er der 10 offentlige badestrande. Badevandskvaliteten på 6 af badestrandene ligger så stabilt, at det Blå Flag forventes tildelt kontinuerligt i årene frem.

Det Blå Flag tildeles af Friluftsrådet, hvis kravene til strandens faciliteter, aktiviteter og badevandets kvalitet er opfyldt. Der gives kun Blå Flag til en strand, hvor badevandskvaliteten er karakteriseret som ”udmærket” i henhold til badevandsbekendtgørelsen.

 

Strand

Badevandskvalitet på baggrund af 2010-2013 

Blå Flag

Bønnerup Strand øst/vest  

Udmærket/tilfredsstillende

X/-

Fjellerup Strand

God-Udmærket

 

Gjerrild Nordstrand

Udmærket

X

Grenaa Strand

God-Udmærket

 

Grenaa Strand v/Katholm

Udmærket

X

Lystrup Strand

God

 

Rygårde Strand

God

 

Skovgårde Strand

Udmærket

X

St. Sjørup

Udmærket

X

Anholt

Udmærket

X

Det er kommunalbestyrelsens mål at

  • sikre god badevandskvalitet og
  • fastholde "Blå Flag" ved badestrandene i kommunen.

Norddjurs Kommune vil i planperioden arbejde for, at badevandskvaliteten højnes for strandene ved Bønnerup Vest, Fjellerup, Grenaa Strand, Lystrup og Rygårde, så strandene kan opnå Blå Flag-status.

I oplandet ved Fjellerup Strand er separering af afløbssystemet afsluttet, og der mangler kun den sidste opfølgning, så alle ejendomme er koblet om til det nye kloaksystem. Bønnerup og Fjellerup Renseanlæg er blevet nedlagt henholdsvis maj og oktober 2013. Disse tiltag vil medvirke til at forbedre badevandskvaliteten.

Norddjurs Kommune vil løbende evaluere, hvilken indsats der er nødvendig for at opretholde eller højne badevandskvaliteten.