3.1 Spildevandsplanens fokus

Med spildevandsplanen ønsker Norddjurs Kommune og AquaDjurs:

  • At sikre sammenhæng mellem forsyningssikkerhed, natur- og miljøhensyn og klimatilpasning.
  • At sikre balance mellem økonomi, miljøhensyn og forsyningssikkerhed for borgere og virksomheder.
  • At bidrage til høj sundhedsstilstand for borgere ved forsvarlig håndtering af spildevandet.
  • At medvirke til at bevare og udvikle naturoplevelser for borgerne.
  • At medvirke til at sikre gode badevandsforhold.

Spildevandsplanen indeholder kommunalbestyrelsens og spildevandsselskabets planer for spildevandshåndtering i de kommende år, og skitserer en langsigtet udvikling for den efterfølgende periode.

Det er hensigten, at alle borgere og virksomheder i kommunen via planen skal kunne orientere sig om egne forhold med hensyn til eksisterende og fremtidige spildevandsforhold.