3.1.1 Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerhed er en vigtig faktor i Norddjurs Kommunes spildevandsplan.

Forsyningssikkerheden skal sikre tilfredsstillende afledningsforhold, og skal derved beskytte borgeres ejendom og værdier mod ødelæggende oversvømmelser relateret til kloaksystemet. Samtidig er hensigtsmæssig og sundmæssig forsvarlig transport, behandling og bortskaffelse af spildevand og regnvand væsentlig for forsyningssikkerheden i kommunen.

Med spildevandsplanen vil Norddjurs Kommune og AquaDjurs derfor:

  • Skabe et tilfredsstillende serviceniveau for borgere og virksomheder.
  • Sikre, at afløbssystemerne har den nødvendige kapacitet og driftssikkerhed.
  • Minimere risikoen for oversvømmelser som følge af kraftig regn og driftsudfald i afløbssystemet.
  • Sikre overfladerecipienter mod væsentlige forringelser som følge af udledninger af regn- og spildevand.