5.1.2 Indsats mod fejltilslutninger

Norddjurs Kommune og AquaDjurs as samarbejder om at minimere antallet af fejltilslutninger i kloaksystemet. En fejltilslutning findes i to varianter:

  • Spildevand kobles på regnvandssystemet. Hermed ledes forurenende stoffer direkte til vandmiljøet med deraf følgende større eller mindre skader.
  • Regnvand kobles på spildevandssystemet. Det heraf afledte problem er i normalsituationen ikke direkte et miljømæssigt problem, men skaber et kapacitetsproblem i spildevandssystemet og medfører ekstraudgifter til håndtering af regnvand, der aldrig skulle have været behandlet i systemet. Ved meget store regnvandshændelser vil tilledningen af regnvand til spildevandssystemet endvidere kunne resultere i overløbshændelser og oversvømmelser, hvor spildevand stuver op til terræn eller løber til recipienten, fordi spildevandssystemets kapacitet ikke slår til.

Kommunen og AquaDjurs har fokus på områder, hvor der skal ske nærmere undersøgelser for fejltilslutninger. Planlægning af indsatser overfor fejlkoblinger foretages løbende.