5.3.2 Sommerhusområder

Der har i de tidligere kommuner før 2007 været en forskellig praksis for håndtering af spildevand i sommerhusområder. For fremover at sikre en bedre og miljømæssig forsvarlig spildevandsbehandling blev der forud for Spildevandsplan 2008-2012 foretaget bl.a. geotekniske undersøgelser for at afdække mulighederne for fortsat at nedsive spildevand i sommerhusområderne eller alternativt kloakere områderne.

På baggrund af disse undersøgelser og grundvands- og recipientmæssige hensyn blev det i Norddjurs Kommunes tidligere spildevandsplan besluttet at kloakere to sommerhusområder, henholdsvis St. Sjørup Strand og Skovgårde sommerhusområde. Sommerhusområdet St. Sjørup er siden blevet kloakeret, og kloakering i Skovgårde planlægges afsluttet i planperioden.

Kloakeringen af sommerhusområde i Fjellerup er afsluttet som tidligere planlagt. Derudover bliver nyudlagte sommerhusområder i kommunen planlagt til kloakering.

Norddjurs Kommune har foretaget en nærmere vurdering af behovet for videre kloakering i eksisterende sommerhusområder af hensyn til bl.a. drikkevandsinteresser. Der er ikke i denne spildevandsplan sket udpegning af yderligere sommerhusområder til kloakering.

Sommerhusområderne der p.t. er planlagt til kloakering, kan ses i nedenstående kort.

Statisk kort